TPBVSK Ostigold 750

In
Barcode: 8935206019414 8935206015232
Chi tiết

THÀNH PHẦN:

Hàm lượng trong 1 viên
Glucosamin sulfat 750 mg
Tương đương Glucosamin 588,92 mg
Tinh bột biến tính, sodium starch glycol

Nhận xét

Sản phẩm này chưa có đánh giá.