45 năm trôi qua, một khoảng thời gian không ngắn nhưng cũng không quá dài với lịch sử phát triển của một doanh nghiệp. Trưởng thành từ kháng chiến, DHG luôn tự hào là đơn vị đoàn kết, đi từ thành công này đến thành công khác. Để rồi từng ngày, DHG đều khắc ghi công ơn của thế hệ đi trước, đã góp công, góp sức xây dựng một nên DHG, một đơn vị anh hùng lao động, một nhà máy đạt tiêu chuẩn quốc tế như ngày nay.

Năm 2019 là năm đánh dấu chặng đường lịch sử 45 năm vì một cuộc sống khoẻ đẹp hơn của DHG. Không chỉ là một mốc son đáng nhớ, đây còn là niềm tự hào lớn lao với toàn thể thành viên DHG. Và trên hết, DHG luôn tự hào khi tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu, tiếp tục kiên định trên hành trình chăm sóc sức khoẻ cộng động bằng những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao.