Acezin DHG

In
Barcode: 8935206003697
Chi tiết

CÔNG THỨC:

Alimemazin tartrat ........................................................ 5 mg

Tá dược vừa đủ .............................................................1 viên

(Aerosil, tinh bột sắn, lactose, đường, talc, magnesi stearat, ospray R110).

DẠNG BÀO CHẾ: Viên nén bao phim.

Nhận xét

Sản phẩm này chưa có đánh giá.