Thư cảm ơn đối tác, khách hàng, nhà đầu tư đã chung tay góp sức vào Quỹ Bảo trợ Bệnh nhân nghèo DHG. 

 thu cam on tieng viet

 

Danh sách đối tác, nhà đầu tư đã ủng hộ Quỹ Vì bệnh nhân nghèo DHG: Tải về / Xem 

Danh sách khách hàng ủng hộ Quỹ Vì bệnh nhân nghèo: Tải về / Xem