Eyelight Tears

In
Barcode: 936007615164
Chi tiết

CÔNG THỨC:

Hydroxypropyl Methylcellulose ... 30 mg

Dextran 70..................................10 mg

Tá dược vừa đủ ............................10 ml

(Benzalkoniumclorid, Na EDTA, acid boric, natri borat, natri clorid, nước cất).

DẠNG BÀO CHẾ: Thuốc nhỏ mắt.

Nhận xét

Sản phẩm này chưa có đánh giá.