Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang xin công bố thông tin về chủ trương giải thể Công ty TNHH Một thành viên Du lịch DHG - Công ty con 100% vốn DHG Pharma. Vui lòng xem chi tiết ở đường link kèm theo:

Công bố thông tin về chủ trương giải thể Công ty TNHH Một thành viên Du lịch DHG