Công bố thông tin về việc gia hạn chức vụ Phó Tổng Giám Đốc