Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Bà Nguyễn Ngọc Diệp - Phó Tổng Giám đốc DHG Pharma