Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Dược Hậu Giang (mã CK: DHG) như sau:

 

  • - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/07/2009 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 08/07/2009 và 09/07/2009 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
  • - Ngày đăng ký cuối cùng : 10/07/2009
  • - Mục đích : Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về chương trình ESOP và bổ sung ngành nghề kinh doanh.
  • - Thời gian thực hiện : 27/07/2009

- Trung tâm lưu ký chứng khoán chi nhánh Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu DHG vào các ngày 09, 10, 13/07/2009.

Nội dung tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Noi_dung_xin_y_kien