Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang xin thông báo về việc thay đổi Người phụ trách Công bố thông tin, quan hệ cổ đông như sau:

 

Ông Bùi Minh Đức – Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng được ủy quyền là Người phụ trách công bố thông tin, quan hệ cổ đông thay cho Ông Lê Chánh Đạo – Phó Tổng Giám đốc Công ty.

 

Số điện thoại liên lạc: (84-710) 3890032 – 0918. 578888

Email:  minhduc@dhgpharma.com.vn

 
Trân trọng kính chào