Gói cung cấp dịch vụ suất ăn công nghiệp tại Công ty CP Dược Hậu Giang - Chi nhánh Nhà Máy Dược Phẩm DHG tại Hậu Giang: