Ban chấp hành Công đoàn Công ty CP Dược Hậu Giang tổ chức Ngày hội Gia đình mang chủ đề "Kết Nối Yêu Thương" dành cho gia đình của hơn 1.000 CB.CNV của công ty. 

 Ngay Hoi Gia Dinh 2014 01

Ngay Hoi Gia Dinh 2014 02

Ngay Hoi Gia Dinh 2014 03

Ngay Hoi Gia Dinh 2014 04