Ngày 17/10/2014, tại khách sạn Intercontinental Asiana Saigon, DHG Pharma rất vinh dự được dự lễ vinh danh “50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam” do Forbes tổ chức và bình chọn.


Kết quả chính là sự ghi nhận những thành tựu của DHG như: mức độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong vòng 3 năm liên tiếp, tạo ra công ăn việc làm cho người lao động, mang lại lợi ích cho cổ đông và nhà đầu tư, cũng như đóng góp tích cực vào sự phát triển của nền kinh tế…Đây cũng chính là những tiêu chí mà Forbes đã đề ra để bình chọn và vinh danh những công ty có hiệu quả kinh doanh tốt nhất được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, trong đó có cả những công ty rất lớn, những công ty vừa và nhỏ. Nhưng trên hết, đây chính là những công ty có kết quả kinh doanh vượt trội trong 12 ngành chủ chốt của nền kinh tế.
Phát huy thành tích đạt được, tập thể nhân viên DHG sẽ cùng nhau nỗ lực và phấn đấu để hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra.

 

FORBES 02