Ngày 14/02/2015, DHG Pharma tổ chức Lễ Tổng kết thi đua năm 2014 và Hội nghị Người lao động năm 2015 nhằm kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động – sáng tạo; đồng thời để báo cáo với Hội nghị kết quả của Hội nghị Người lao động cấp tổ, tiến tới việc thống nhất và ký kết Thỏa ước lao động tập thể năm 2015. Trên cơ sở đó, đề ra hoạt động, tạo động lực cho một năm thi đua mới hứa hẹn nhiều thắng lợi. Đến dự Hội nghị có sự tham gia của Lãnh đạo của UBND Thành phố Cần Thơ, Các Sở, Ban ngành cùng toàn thể Lãnh đạo và 700 CB.CNV Dược Hậu Giang.


Tổng kết năm 2014, DHG Pharma đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kế hoạch được đề ra: doanh thu thuần 3.913 tỷ đồng đạt 101% kế hoạch, tăng trưởng 15% so với năm 2013, đạt lợi nhuận trước thuế 724 tỷ đồng. Với thành tích đạt được, DHG Pharma vinh dự được tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2014. Đây chính là sự khích lệ to lớn để DHG Pharma tiếp tục phát triển trong những năm tiếp theo.


Tại Hội nghị, DHG Pharma cũng tặng thưởng các danh hiệu cho cá nhân và tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014. Về tập thể, có 54 tập thể nhận đạt Lao động tiên tiến, 34 tập thể đạt Lao động Xuất sắc. Về cá nhân, có 1.919 cá nhân đạt Lao động tiên tiến, 287 cá nhân đạt Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, trong đó, có 03 cá nhận đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố, có 07 cá nhân được Thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen.

 

Trong năm 2015, với chủ đề “Tái sinh và thịnh vượng”, DHG đề ra phương hướng hoạt động: thay đổi cơ cấu tổ chức nhân sự, thay đổi định hướng chiến lược kinh doanh mở rộng hợp tác, phát huy hiệu quả đa dạng hóa đồng tâm, khai thác tối đa lợi thế cạnh tranh để tồn tại, giữ vững tốc độ phát triển, tìm đối tác hợp tác phù hợp nhằm học tập, sánh vai các tập đoàn dược phẩm lớn trên thế giới mà cụ thể là các nước châu Á. Khai thác hiệu quả lợi thế hệ thống bán hàng, mối quan hệ khách hàng, khả năng Marketing, đảm bảo khai thác công suất nhà máy, tăng doanh thu, hiệu quả cao.

 

Bước sang năm 2015, Ban Lãnh đạo cùng toàn thể CB.CNV DHG Pharma tiếp tục đồng tâm - hiệp lực, biến khó khăn, thách thức thành cơ hội để thực hiện thành công chiến lược đã đề ra.

 

hoi nghi nguoi lao dong 7

 

hoi nghi nguoi lao dong 3

 

hoi nghi nguoi lao dong 9

DHG Pharma nhận Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân thành phố

 

hoi nghi nguoi lao dong 5

 

hoi nghi nguoi lao dong 4

 

hoi nghi nguoi lao dong 2015 3

Chủ tịch Hội đồng Quản trị phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

hoi nghi nguoi lao dong 2

 

hoi nghi nguoi lao dong 01

Ký Thỏa ước Lao động Tập thể năm 2015.