THÔNG BÁO

V/v chọn lựa đơn vị bảo hiểm tài sản năm 2015

 

Kính gửi: Các đơn vị bảo hiểm.

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang hiện có 24 Chi nhánh phụ thuộc, 15 Công ty con gồm: 12 Công ty con phân phối, 01 Công ty con kinh doanh hoạt động du lịch, 01 Công ty con sản xuất bao bì, 01 Công ty con sản xuất dược phẩm.

Để lựa chọn đơn vị bảo hiểm hiệu quả, Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang kính mời các đơn vị bảo hiểm tham gia và gửi hồ sơ năng lực, thư chào phí về Phòng Kế toán - Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (địa chỉ: 288 Bis, Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, điện thoại: 0710.3890095), hạn cuối là ngày 10/6/2015, cụ thể như sau:

  1. 1.Tiêu chí lựa chọn:

-         Là đơn vị bảo hiểm có uy tín, kinh nghiệm trong ngành, cung cấp dịch vụ chất lượng, hiểu rõ về các quy định pháp luật liên quan;

-         Đội ngũ nhân viên trực tiếp thực hiện có năng lực, trình độ và tinh thần trách nhiệm cao;

-         Phí bảo hiểm, điều khoản và điều kiện bảo hiểm cạnh tranh.

  1. 2.Hồ sơ năng lực

Gồm các hồ sơ, chứng từ chứng minh các năng lực sau đây: năng lực kinh doanh (Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh), năng lực kinh nghiệm (Bản sao các hợp đồng tương tự), năng lực về nhân sự bố trí tham gia, năng lực về tài chính (Bản sao Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán).

  1. 3.Chào phí cho các loại hình bảo hiểm:

-         Bảo hiểm xe ô tô;

-         Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng xe ô tô hoặc bằng xe ô tô kết hợp tàu hỏa;

-         Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc;

-         Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt.

 

Trân trọng./.

                                                                                           TỔNG GIÁM ĐỐC                                                                                                                           (Đã ký)