Khi Bloc lịch năm 2016 đang “mỏng dần”, những thành tựu kinh doanh của DHG được cộng đồng, các tổ chức có uy tín công nhận như “dày thêm”: DHG vinh dự đứng vào Top 100 doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam 2016 được Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) thuộc Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) phối hợp với Hội đồng Anh và Unilever xếp hạng và công bố (ngày 8/11/2016).

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã xây dựng Bộ chỉ số Doanh nghiệp bền vững (Corporate Sustainability Index - CSI) nhằm đo lường giá trị của doanh nghiệp dựa trên các tiêu chí PTBV trong các lĩnh vực kinh tế, môi trường và xã hội. Đây là lần thứ ba Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam được tổ chức nhằm ghi nhận, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và lợi ích của phát triển bền vững doanh nghiệp, của cộng đồng cũng như của xã hội. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế các tiêu chí phát triển bền vững được xem xét khắt khe khi doanh nghiệp được xếp hạng, tạo động lực nhân rộng áp dụng bộ chỉ số bền vững trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Đây là bước ngoặt khẳng định chiến lược đầu tư thông minh của DHG trong nhiều năm qua khi chú trọng lựa chọn đầu tư và phát triển con người. Tại DHG, người lao động làm việc trong môi trường thoải mái, được là chính mình và đảm bảo cân bằng giới từ lãnh đạo đến đội ngũ bán hàng. Đảm bảo và duy trì mức tăng trưởng ổn định, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, người lao động, đối tác. Đặc biệt là cải tiến, đổi mới phương pháp quản lý sản xuất; hiện đại hoá công nghệ sản xuất và nâng cao năng suất lao động; củng cố hệ thống phân phối trong nước, đầu tư cho kênh bán hàng hiện đại; mở rộng các thị trường xuất khẩu chính và phương thức hợp tác quốc tế…

DHG được bình chọn Top 100 doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam 2016 một lần nữa khẳng định tầm nhìn, sứ mạng và các giá trị cốt lõi của Công ty, tính cách cốt lõi của thương hiệu DHG “chân thành, thân thiện” được truyền cảm từ “hơi ấm” vào những ngày cuối tháng 10/2016. Đó là đội ngũ CB.CNV của công ty đã đến thăm hỏi và chia sẻ 3.000 túi thuốc gia đình với đồng bào chịu nhiều thiệt hại do mưa lũ gây ra ở Quảng Bình và Hà Tĩnh. DHG không giấu khát vọng: khi xác định tăng cường tính nhân văn trong hoạt động của doanh nghiệp, tăng tỷ trọng sử dụng nguồn nguyên liệu có nguồn gốc thiên nhiên tại Việt Nam, minh bạch hóa thông tin, tuân thủ quy định pháp luật về môi trường và thực hiện theo hướng dẫn của các cơ quan quản lý môi trường địa phương, nâng cao và duy trì các hoạt động chăm sóc người lao động và cộng đồng.

Các hoạt động cộng đồng hàng chục năm qua, như phong trào: “nuôi heo đất”, chương trình khám bệnh phát thuốc miễn phí; hiến máu tình nguyện; phối hợp với nhiều đài truyền hình để tư vấn, trang bị kỹ năng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng… như một lời cam kết “Vì một cuộc sống khỏe đẹp hơn” của DHG.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận