Sáng ngày 18/4/2017, Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (DHG) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Có 848 cổ đông tham dự đại hội (bao gồm cổ đông tham dự chính thức và cổ đông ủy quyền tham dự), đại diện cho 88,72% số cổ phần có quyền biểu quyết. Tại đại hội, Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2014 – 2018) đã trình kế hoạch đầu tư năm 2017 và chỉ tiêu kinh doanh năm 2017 với nhiều điểm nhấn đáng lưu ý.

Theo đó, năm 2017, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc sẽ tiếp tục tổ chức triển khai, giải ngân các hạng mục đang đầu tư đã được cấp có thẩm quyền của Công ty phê duyệt các năm trước. Đồng thời, Hội đồng quản trị sẽ xem xét bổ sung các dự án dự kiến đầu tư nếu phân tích khả thi và hiệu quả về mặt tài chính, các dự án gồm: Dự án hợp tác liên doanh với đối tác nước ngoài; Dự án cải tạo Xưởng thuốc men, chế biến dược liệu đạt tiêu chuẩn GMP WHO; Dự án lò hơi, tự động hóa máy móc thiết bị tại nhà máy Dược phẩm Hậu Giang; Dự án hệ thống logistics.

 

Tại đại hội, DHG cũng thông qua phương án mua lại cổ phiếu quỹ để bán ưu đãi cho người lao động với điều kiện Công ty phải vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2017, 2018; Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ phát hành 2:1; Thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014 – 2018) đối với bà Đặng Phạm Minh Loan kể từ ngày 20/07/2016 và ông Shuhei Tabata kể từ ngày 24/03/2017; Thông qua việc bầu bổ sung ông Jun Kuroda là thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhiệm kỳ III (2014 – 2018);

 

Về chỉ tiêu kinh doanh năm 2017, DHG phấn đấu doanh thu thuần đạt 4.369 tỷ đồng, tăng trưởng 15,5% so với năm 2016; Lợi nhuận trước thuế 800 tỷ đồng, tăng trưởng 5,7% so với năm 2016. Đồng thời, tăng tỷ trọng sử dụng nguồn nguyên liệu có nguồn gốc từ thiên nhiên tại Việt Nam năm 2017 đạt ít nhất 10% để chủ động nguồn nguyên liệu và tỷ giá; Tiếp tục xây dựng hình ảnh Công ty trở thành biểu tượng mang tính nhân văn trong việc đóng góp cho xã hội, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống. DHG luôn nỗ lực hết mình, kiên định tầm nhìn “vì một cuộc sống khỏe đẹp hơn”, từ đó sản xuất ra những sản phẩm chất lượng đáp ứng tốt nhất nhu cầu của thị trường, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng, đồng thời tối đa hóa lợi nhuận cho cổ đông. Đảm bảo và gia tăng các giá trị an sinh cho người lao động, thực thi trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.

LRG ESC1147

Có 848 cổ đông tham dự đại hội (bao gồm cổ đông tham dự chính thức và cổ đông ủy quyền tham dự).

 

LRG ESC1151

Ban Hội đồng Quản trị DHG, Chủ tọa đoàn tại Đại hội