Đầu tháng 8/2018, Tạp chí Forbes vừa công bố Top 40 thương hiệu công ty giá trị nhất Việt Nam. Trong bảng xếp hạng lần này, Dược Hậu Giang là doanh nghiệp dược duy nhất nằm trong danh sách này: 3 năm liên tiếp.

Forbes Việt Nam thực hiện danh sách này theo phương pháp đánh giá của Forbes, tính toán vai trò đóng góp của thương hiệu vào hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Những thương hiệu giá trị nhất là thương hiệu đạt mức doanh thu lớn trong các ngành mà thương hiệu đóng vai trò chủ đạo.“Sau khi lập danh sách sơ bộ hơn 80 doanh nghiệp có thương hiệu, Forbes Việt Nam với sự hỗ trợ của công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt, tính toán thu nhập trước thuế và lãi vay, sau đó xác định giá trị đóng góp của tài sản vô hình”, (Forbes Việt Nam cho biết).

Có mặt trong “Top 40 thương hiệu công ty giá trị nhất Việt Nam” một lần nữa minh chứng rõ ràng cho quá trình xây dựng thành công thương hiệu không chỉ thông qua sản phẩm chất lượng, giá cả hợp lý mà còn thông qua những hoạt động marketing và truyền thông đa dạng, hiệu quả. Hơn thế, Dược Hậu Giang còn biết kết hợp hài hoà giữa lợi ích của doanh nghiệp và người lao động nhằm mang lại hạnh phúc cho nhân viên, giúp họ làm việc hiệu quả và gắn bó hơn với công ty. Việc xem khách hàng là bạn đồng hành, gắn kết lâu dài, cùng thịnh vượng chính là sự khác biệt vượt trội của Dược Hậu Giang. Và trên hết, trong chiến lược kinh doanh, Dược Hậu Giang luôn “Lấy lợi ích cộng đồng làm khởi sự cho mọi hoạt động”. Việc đưa đến cộng đồng những sản phẩm chất lượng, giá cả phù hợp, dịch vụ tốt nhất mà cả tập thể Dược Hậu Giang toàn tâm toàn ý thực hiện như một lời cam kết thiêng liêng đó là “Sứ mạng Dược Hậu Giang” cũng góp phần giúp Dược Hậu Giang ngày càng nâng tầm giá trị và khẳng định vị thế với cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng và người tiêu dùng.