Tạp chí Forbes Việt Nam vừa công bố danh sách 50 Công ty niêm yết tốt nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam, trong đó Dược Hậu Giang (DHG) đứng vị trí thứ 8.

Forbes cho biết, danh sách được xây dựng dựa trên phương pháp xếp hạng công ty của tạp chí mẹ, có cân nhắc đến đặc thù các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam. Dữ liệu sử dụng để đánh giá dựa trên báo cáo tài chính có kiểm toán của ba năm liên tiếp, năm tài chính gần nhất kết thúc ngày 31/12/2012.

 

dhg50forbes

 

Theo Forbes, DHG là 1 trong 50 Công ty niêm yết tốt nhất trên

thị trường chứng khoán Việt Nam (Ảnh: DHG Pharma)

 

Trong 3 năm từ 2010-2012, nhờ có chiến lược đúng hướng, sản phẩm dịch vụ phong phú, hấp dẫn mang tính cạnh tranh cao, hoạt động kinh doanh của DHG vẫn đạt tốc độ tăng trưởng rất ấn tượng.

Năm 2012, doanh thu thuần DHG đạt 2.931 tỷ đồng, tăng trưởng 6,58% so với kế hoạch, tăng 17,67% so với năm 2011; Lợi nhuận trước thuế 582 tỷ đồng, đạt 115,25% kế hoạch năm, tăng trưởng 18,55% so với năm 2011. Tính đến tháng 8/2013, với sự nỗ lực của tập thể CB.CNV, kết quả kinh doanh của DHG ước đạt 2,495 tỷ đồng; hoàn thành 62,37% kế hoạch năm 2013.

Link tham khảo:

http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/doanh-nghiep/forbes-chon-50-cong-ty-niem-yet-tot-nhat-viet-nam-2874007.html