Ngày 10/12/ 2020 tại Hà Nội, DHG Pharma được vinh danh TOP 15 doanh nghiệp niêm yết có hiệu quả kinh doanh tốt nhất 3 năm liên tiếp (2017 -2019). Lễ công bố và trao chứng nhận với sự chỉ đạo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp với Viện Nghiên cứu và Phát triển Doanh nghiệp (INBUS), Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA), Hội các Nhà Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam (VACD).

Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), các doanh nghiệp được vinh danh và trao chứng nhận đợt này sẽ không chỉ là những doanh nghiệp có năng lực tài chính tốt nhất, mà còn là những doanh nghiệp có thương hiệu uy tín, vốn hóa trên thị trường lớn, quản trị nhân sự tốt nhất, quy mô thị trường lớn, doanh thu và sự ổn định bền vững nhất.

Với danh hiệu này, một lần nữa khẳng định hiệu quả chiến lược đầu tư của DHG Pharma trong nhiều năm qua, luôn chú trọng lựa chọn đầu tư và phát triển con người, đảm bảo và duy trì mức tăng trưởng ổn định, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, người lao động và đối tác.

1912 1.1

Đại diện DHG PHARMA nhận danh hiệu Top 15 doanh nghiệp niêm yết có hiệu quả kinh doanh tốt 3 năm liên tiếp (2017 – 2019)

1912 1.1