Phiếu lấy ý kiến biểu quyết: Xem / Tải về

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2017: Xem / Tải về

Mẫu giấy ủy quyền: Xem / Tải về

Nghị quyết - Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản năm 2017:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản năm 2017

Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông

 

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang trân trọng công bố thông tin toàn bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2017, theo hồ sơ đính kèm như sau:

 

1. Phiếu lấy ý kiến biểu quyết ĐHĐCĐ bằng văn bản năm 2017

5. Form ủy quyền

Kính đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến biểu quyết và đựng trong phong bì dán kín gửi đến Công ty trước 16h00 ngày 28/07/2017:
 
THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG
Địa chỉ: 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (+84292) 3891 433. Số nội bộ 242