Tầm nhìn: "Vì một cuộc sống khỏe đẹp hơn"

 

Sứ mệnh: "Dược Hậu Giang luôn luôn cung cấp sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao thỏa mãn ước vọng vì một cuộc sống khỏe đẹp hơn"