Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân tại DHG Pharma

Cần Thơ, ngày 21 tháng 08 năm 2023

Dược Hậu Giang tôn trọng và cam kết sẽ xử lý dữ liệu cá nhân một cách cẩn trọng phù hợp theo các quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Để đảm bảo tính bảo mật các thông tin của khách hàng, đối tác và người lao động, Dược Hậu Giang sẽ thực hiện bảo vệ dữ liệu cá nhân bao gồm các nội dung như dưới đây:

I. Tổ chức/đơn vị xử lý, quản lý dữ liệu cá nhân

   Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang: Là đơn vị chủ quản sau đây gọi là Công ty hoặc Dược Hậu Giang hoặc DHG Pharma.

Tổ chức/đơn vị nhận chia sẻ dữ liệu cá nhân

  a. Các đơn vị phụ thuộc của DHG: Bao gồm các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm đăng ký kinh doanh.

  b. Taisho: Công ty TNHH Dược Phẩm Taisho và Các Công ty con của Công ty TNHH Dược Phẩm Taisho.

  c. Các đối tác: Các đối tác cung cấp sản phẩm/dịch vụ/tư vấn của DHG và Taisho, có ký thỏa thuận bảo mật theo từng lần cung cấp.

II. Mục đích sử dụng dữ liệu cá nhân:

 1. Dữ liệu cá nhân của khách hàng của công ty như chủ nhà thuốc, quầy thuốc; dữ liệu bác sĩ, dược sĩ và các chuyên gia y tế liên quan đến các mục đích như dưới đây:
  1. a. (i) Các giao dịch liên quan đến sản phẩm của Công ty; (ii) Cung cấp, thu thập, sử dụng và quản lý thông tin liên quan đến chất lượng an toàn và hiệu quả của sản phẩm, thông tin liên quan đến việc sử dụng phù hợp sản phẩm công ty, thông tin về giá và (iii) phương pháp bán hàng, phương pháp quản lý, thông tin thị trường và thông báo hoặc báo cáo thông tin cho các nhóm nghiên cứu, nhóm hội thảo.
  2. b. Yêu cầu thử nghiệm lâm sàng hoặc quản lý/giám sát an toàn sau khi đưa ra thị trường và việc thực hiện, sử dụng hoặc quản lý các yêu cầu trên.
  3. c. Cung cấp, thu thập, sử dụng hoặc quản lý thông tin về các lĩnh vực như y học, dược lý và các thông tin khoa học khác.
  4. d. Thông báo, báo cáo Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật.
 2. Dữ liệu cá nhân của những cá nhân liên hệ Công ty thông qua các kênh liên lạc chính thức của Công ty như số điện thoại của Công ty, hệ thống phản ánh chất lượng sản phẩm và các nền tảng truyền thông điện tử công ty như website, mạng xã hội cũng như các đầu mối liên hệ khác của Công ty được thu thập và xử lý nhằm hỗ trợ hoạt động quản lý và xử lý vấn đề được mô tả như mục đích bên dưới:
  1. a. Thực hiện các yêu cầu, điều tra, báo cáo, sử dụng và quản lý liên quan đến các cuộc phỏng vấn, tư vấn, khảo sát, đánh giá hoặc liên hệ mà công ty nhận được.
  2. b. Quản lý, sử dụng, liên hệ và cung cấp dữ liệu từ các nhà sản xuất, nhà nhập khẩu/gia công/cung cấp/phân phối/người bán, chuyên gia y tế, khách hàng và những người khác liên quan đến chất lượng, an toàn và hiệu quả của sản phẩm của Công ty.
  3. c. Gửi thông báo và báo cáo cho Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật và các tổ chức liên quan khác về chất lượng, độ an toàn và hiệu quả của sản phẩm của Công ty.
 3. Dữ liệu cá nhân liên quan đến khảo sát, nghiên cứu thị trường của những đối tượng trong các chiến dịch nghiên cứu thị trường và khảo sát khác thông qua bảng câu hỏi do Công ty thực hiện nhằm quản lý và hỗ trợ liên quan đến các mục đích hoạt động như khảo sát yêu cầu, điều tra, báo cáo, quản lý và cung cấp thông tin lợi ích, nghiên cứu thị trường và các hoạt động khảo sát, nghiên cứu khác tùy từng thời điểm.
 4. Dữ liệu cá nhân trên nền tảng thương mại điện tử do DHG Pharma vận hành nhằm quản lý và hỗ trợ hoạt động bán hàng của Công ty bao gồm:
  1. a. Xác nhận đơn đặt hàng và gửi sản phẩm.
  2. b. Dịch vụ hậu mãi liên quan đến sản phẩm.
  3. c. Gửi danh mục sản phẩm, thư trực tiếp và thông báo về sản phẩm và dịch vụ mới.
  4. d. Yêu cầu hợp tác thực hiện khảo sát bằng bảng câu hỏi.
  5. e. Thu thập thông tin và liên hệ về chất lượng, an toàn và hiệu quả của sản phẩm và báo cáo thông tin đó cho Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức y tế và các tổ chức khác.
  6. f. Đối với dữ liệu khách hàng, người tiêu dùng như họ tên, số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ đơn hàng thuộc quản lý của sàn thương mại điện tử của bên thứ ba như Shopee, Tiki, Lazada, Tiktok và các trang tương tự, phía DHG sẽ tuân thủ và thực hiện theo chính sách bảo mật thông tin dữ liệu khách hàng trên các nền tảng thương mại điện tử đó.
 5. Dữ liệu cá nhân của cổ đông thu thập theo quy định pháp luật nhằm:
  1. a. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật cũng như mang lại lợi ích cho cổ đông.
  2. b. Thực hiện các biện pháp nhằm xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với cổ đông và quản lý cổ đông.
 6. Dữ liệu cá nhân của những ứng viên nộp đơn xin việc tại Công ty sau đây:
  1. a. Cung cấp thông tin về tuyển dụng, tuyển chọn.
  2. b. Thực hiện tuyển dụng và tuyển chọn.
  3. c. Liên hệ về kết quả tuyển chọn.
  4. d. Liên hệ về thủ tục gia nhập công ty.
 7. Dữ liệu cá nhân của nhân viên Công ty phục vụ các hoạt động sau đây:
  1. a. Quản lý và sử dụng cho công việc, thay đổi nghề nghiệp, tính lương, nhân sự, đánh giá, phát triển kỹ năng, hội họp, đào tạo, hướng dẫn, phúc lợi, sức khỏe, an toàn của nhân viên và thực hiện các hoạt động kinh doanh khác.
  2. b. Các cuộc họp và liên hệ với công đoàn, cơ quan bảo hiểm, và các đối tác khác hoặc phục vụ đào tạo và quản lý liên quan.
  3. c. Đăng ký và báo cáo cho Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

III. Chia sẻ dữ liệu cá nhân do DHG quản lý

Công ty sẽ chia sẻ dữ liệu cá nhân trong các trường hợp sau đây:

 1. Dữ liệu cá nhân của khách hàng
 • Loại dữ liệu cá nhân được chia sẻ:

Họ tên, địa chỉ, trình độ/nghề nghiệp, số điện thoại, thông tin tài khoản ngân hàng của chủ nhà thuốc, quầy thuốc; bác sĩ, dược sĩ và các chuyên gia y tế khác.

 • Phạm vi chia sẻ dữ liệu:

- Các đơn vị phụ thuộc của DHG

- Taisho

- Các đối tác

 • Mục đích sử dụng:

- Các đơn vị phụ thuộc của DHG và Các đối tác để đạt được các mục đích được mô tả trong II.1

- Chia sẻ với Taisho nhằm Báo cáo quản trị về Công ty  nhằm (i) Phục vụ cho thực hiện Báo cáo đánh giá tác động phụ của thuốc thông qua việc tích lũy thông tin về tác dụng phụ của thuốc; (ii) Phục vụ cho quản lý khách hàng nhà thuốc cá nhân nhằm hiểu và quản lý khoản phải thu, tình hình doanh số, hoạt động giao dịch qua ngân hàng; (iii) Phục vụ công tác quản trị rủi ro của tập đoàn; (iv) Phục vụ công tác tư vấn quản trị doanh nghiệp và tuân thủ.

 • Đơn vị chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu cá nhân:

- Công ty Cổ Phần Dược Hậu Giang

- Các đơn vị phụ thuộc của DHG

- Taisho

- Các đối tác

 1. Dữ liệu cá nhân của những cá nhân liên hệ Công ty

2.1. Loại dữ liệu cá nhân được chia sẻ:

Họ tên, địa chỉ và số điện thoại người sử dụng các kênh liên lạc chính thức của Công ty

2.2. Phạm vi chia sẻ dữ liệu: Các đơn vị phụ thuộc của DHG

2.3. Mục đích sử dụng: Để đạt được các mục đích được mô tả trong II. 2

2.4. Đơn vị chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu cá nhân: Các đơn vị phụ thuộc của DHG

 1. Dữ liệu cá nhân liên quan đến khảo sát, nghiên cứu thị trường

3.1. Loại dữ liệu cá nhân được chia sẻ:

Họ tên, địa chỉ và số điện thoại của những đối tượng trong các chiến dịch và khảo sát bằng bảng câu hỏi/phỏng vấn

3.2. Phạm vi chia sẻ dữ liệu: Các đơn vị phụ thuộc của DHG

3.3. Mục đích sử dụng: Để đạt được các mục đích được mô tả trong II.3

3.4. Đơn vị chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu cá nhân:

- Công ty Cổ Phần Dược Hậu Giang

- Các đơn vị phụ thuộc của DHG

 1. Dữ liệu cá nhân trên nền tảng thương mại điện tử

4.1. Loại dữ liệu cá nhân được chia sẻ:

Họ tên, địa chỉ và số điện thoại người sử dụng hoạt động thương mại điện tử với DHG Pharma

4.2. Phạm vi chia sẻ dữ liệu: Các đơn vị phụ thuộc của DHG

4.3. Mục đích sử dụng: Để đạt được các mục đích được mô tả trong II.4

4.4. Đơn vị chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu cá nhân:

- Công ty Cổ Phần Dược Hậu Giang

- Các đơn vị phụ thuộc của DHG

 1. Dữ liệu cá nhân của những ứng viên nộp đơn xin việc tại Công ty

5.1. Loại dữ liệu cá nhân được chia sẻ:

Họ tên, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại, trình độ, địa chỉ email, quá trình học tập và làm việc, bằng cấp, các thông tin khác được cung cấp bởi những người ứng tuyển xin việc tại Công ty.

5.2. Phạm vi chia sẻ dữ liệu: Các đơn vị phụ thuộc của DHG

5.3. Mục đích sử dụng: Để đạt được các mục đích được mô tả trong II.6

5.4. Đơn vị chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu cá nhân:

- Công ty Cổ Phần Dược Hậu Giang

- Các đơn vị phụ thuộc của DHG

 1. Dữ liệu cá nhân của nhân viên Công ty

6.1. Loại dữ liệu cá nhân được chia sẻ:

Dữ liệu cá nhân của nhân viên Công ty và các Chi nhánh/Công ty con bao gồm (i) họ tên, giới tính, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại, mã số nhân viên, bộ phận, nhiệm vụ của cá nhân hoặc khu vực bán hàng, chức vụ, địa chỉ email nội bộ, số điện thoại di động, ngày vào công ty, ngày rời công ty, thông tin cần thiết về thành viên gia đình của cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, bảo hiểm, thông tin sức khỏe thông qua khám sức khỏe định kỳ (ii) mức lương và (iii) đánh giá về hiệu quả công việc.

6.2. Phạm vi chia sẻ dữ liệu:

(1) Các đơn vị phụ thuộc của DHG.

(2) Taisho

(3) Cơ quan bảo hiểm, Chương trình bảo hiểm sức khỏe, Đơn vị đào tạo, Đối tác cung cấp dịch vụ phúc lợi (như du lịch, bảo hiểm trách nhiệm, các dịch vụ tương tự khác) (không bao gồm mục ii và iii).

(4) Công đoàn (không bao gồm mục ii và iii).

(5) Cơ quan nhà nước (không bao gồm mục ii và iii).

6.3. Mục đích sử dụng:

Chia sẻ cho các đối tượng ở mục Phạm vi chia sẻ dữ liệu:

Đối tượng (1): nhằm quản lý và sử dụng cho công việc, thay đổi nghề nghiệp, trả lương, nhân sự, đánh giá, phát triển kỹ năng, họp, đào tạo, hướng dẫn, phúc lợi, sức khỏe và an toàn của nhân viên và thực hiện hoạt động kinh doanh khác.

Đối tượng (2): nhằm Báo cáo quản trị về Taisho nhằm (i) Quản lý nhân sự công nghệ thông tin để phân bổ nhân sự vào các nhóm công nghệ thông tin phù hợp; (ii) xem xét xu hướng biến động nhân sự, quản lý ngân sách liên quan đến nguồn nhân lực, quỹ lương, phát triển nguồn nhân lực.

Đối tượng (3): nhằm cho việc thanh toán tiền, phân tích và yêu cầu, gửi thông tin và tài liệu, quản lý và sử dụng cho các cuộc họp, đào tạo, phúc lợi, sức khỏe và an toàn của nhân viên và thực hiện hoạt động kinh doanh khác.

Đối tượng (4): nhằm quản lý và sử dụng cho phúc lợi cho nhân viên, sức khỏe và an toàn.

Đối tượng (5): nhằm thực hiện báo cáo theo quy định.

6.4. Đơn vị chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu cá nhân:

- Công ty Cổ Phần Dược Hậu Giang

- Các đơn vị phụ thuộc của DHG.

- Taisho

- Cơ quan bảo hiểm, Chương trình bảo hiểm sức khỏe, Đơn vị đào tạo, Đối tác cung cấp dịch vụ phúc lợi (như du lịch, bảo hiểm trách nhiệm, các dịch vụ tương tự khác)

- Công đoàn

- Cơ quan nhà nước

IV.Giải quyết thắc mắc, góp ý, khiếu nại

Các thắc mắc, khiếu nại về dữ liệu cá nhân mà Công ty quản lý vui lòng liên hệ:

 1. 1. Công ty Cổ Phần Dược Hậu Giang
 2. 2. Địa chỉ: Số 288 bis Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ
 3. 3. Số điện thoại: (0292). 3891433 – 3890802  
 4. 4. Email: dhgpharma@dhgpharma.com.vn