Đào tạo và phát triển nhân viên là một trong các công tác ưu tiên của DHG

Chính sách đào tạo của DHG có mục tiêu xây dựng và phát triển đội ngũ nhân viên thành thạo về nghiệp vụ, có đạo đức trong kinh doanh, chuyên nghiệp trong phong cách làm việc và nhiệt tình phục vụ khách hàng.

Luôn tạo điều kiện để nhân viên phát triển và học hỏi được nhiều kinh nghiệm khi làm việc tại công ty.

Luôn lắng nghe ý kiến và khuyến khích nhân viên đưa ra ý tưởng sáng tạo, chia sẻ thông tin và kiến thức.

Luôn đưa ra những kế hoạch đào tạo, hỗ trợ nhân viên xây dựng kế hoạch phát triển cá nhân vừa giúp nhân viên phát triển nghề nghiệp vừa đạt những mục tiêu cá nhân của mình.

 

Một số hình ảnh huấn luyện tại DHG Pharma:

 

Huấn luyện Đoàn Thanh Niên DHG Pharma tại quần đảo Phú Quốc

 

CLB Anh Văn DHG Pharma

 

Các hoạt động huấn luyện thường niên tại DHG Pharma dành cho nhân viên tại tất cả các phòng ban

Cuộc thi Rung Chuông Vàng