Xin vui lòng download ở đường link dưới đây. 

báo cáo tài chính quý 1-2012 Công ty mẹ: bctc_quy_1_2012_dhg

báo cáo tài chính quý 1-2012 hợp nhất: bctc_quy_1_2012_hop_nhat