Xin vui lòng download ở đường link dưới đây. 

 

Thông báo thong_bao_to_chuc_dai_hoi_co_dong

 

Thông báo đề cử TV HĐQTde_cu_tv_hdqt

 

Mẫu đơn đề cử Mau_don

 

Hướng dẫn ủy quyền  huong_dan_uy_quyen

 

Mẫu giấy ủy quyền  mau_uy_quyen

 

Mẫu giấy xác nhận dự đại hội  mau_xac_nhan_du_dh

 

Sơ đồ đường đi  so_do_duong_di

 

Tài liệu đại hội Tai_lieu_dai_hoi

 

Tài liệu tiếng anh vui lòng download tại đây http://www.dhgpharma.com.vn/dhg/en/investor-relations/announcement/1038-announcement-for-asm-2013.html