Nguyen Hai, meonha20@yahoo.com


Trước hết, rất cám ơn Anh/Chị đã quan tâm và chọn DHG là cổ phiếu để đầu tư lâu dài.

Tôi xin trả lời câu hỏi của Anh/Chị như sau:

Các thông tin như anh đề cập đã được DHG thông báo cụ thể. Về thông tin Dược Hậu Giang đầu tư tài chính, bao gồm đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn.

viet anh, trinhvietanh1985@yahoo.com
Thông thường, bản cáo bạch chỉ được lập khi Công ty chuẩn bị chào bán cổ phiếu hoặc trái phiếu ra công chúng. Thông tin cập nhật mới nhất chị có thể xem trên Báo cáo thường niên năm 2007, về số liệu tài chính chị có thể cập nhật thêm từ Báo cáo tài chính Q2/2008 Công ty đã đăng ngày 25/07/2008.

trúc ly, mytinyhope@yahoo.com.vn
Xin chào Chị.

Đáp để tránh ô nhiễm, nhiễm chéo, nhầm lẫn hiện nay công ty áp dụng các biện pháp sau:
- Bố trí dây chuyền sản xuất một chiều
- Sử dụng hệ thống lọc không khí thích hợp.
- Duy trì chênh áp giữa các cấp độ sạch khác nhau.
- Sử dụng các airclok
- Bố trí kế họach sản xuất phù hợp theo chiến dịch.
- Qui định đường đi cho thiết bị, sản phẩm, con người, phế liệu.
- Có qui trình vệ sinh nhà xưởng, thiết bị, cá nhân.
- Huấn luyện cho nhân viên trong nhà máy.

Dương văn Muôn, vanmuon1601@yahoo.com

Xin kính chào anh. Hiện tại Công ty đã được công nhận nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP -WHO vào tháng 12 năm 2006. Hiện tại DHG PHARMA đang chuẩn bị xây dụng 2 nhà máy mới tại khu đất liền kề với Dược Hậu Giang. 
Nếu cần biết thêm thông tin xin anh vui lòng liên hệ số điện thoại: 0710.891543 gặp Phòng Quản Lý Chất Lượng.