THƯ MỜI

 

Kính gởi: Quý Cổ đông và Nhà Đầu tư

 

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang trân trọng kính mời Quý Cổ đông, Nhà Đầu tư, chuyên viên phân tích các Công ty Chứng khoán, Công ty Quản lý Quỹ tham dự chương trình “Họp mặt Cổ đông & Nhà Đầu tư Trực tuyến Quý 1/2021” với nội dung chi tiết như sau:

* Thời gian: 10h30 – 11h30 Thứ Tư ngày 14/04/2021

* Hình thức: họp trực tuyến qua Microsoft Teams

* Nội dung:

  • Trao đổi các tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2020 Công ty CP Dược Hậu Giang
  • Q&A

                                                                                                                                                           

Để nhận được đường link dự họp, Quý cổ đông và Nhà Đầu tư vui lòng đăng ký tham dự trước 11h00 ngày 13/04/2021 với:

Ms. Đặng Quỳnh Giao – Chuyên viên Phòng Tài chính

Email: dqgiao@dhgpharma.com.vn

Điện thoại: 02923 891 433 (242)

Rất hân hạnh được tiếp đón. Trân trọng kính chào.