Xin vui lòng download ở đường link dưới đây. 

Quyết định thành lập Công ty in Bao bì DHG 1: quyet_dinh