Xin vui lòng download ở đường link dưới đây. 

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Huỳnh Thị Quỳnh Anh download