Xin vui lòng download ở đường link dưới đây. 

Báo cáo giao dịch cổ phiếu tổ chức có liên quan Công đoàn CTCP Dược Hậu Giang: Bao_cao_giao_dich_co_phieu_to_chuc_co_lien_quan