Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang xin trân trọng thông báo về việc chia tạm ứng cổ tức đợt 2/2008 như sau:

 

- Mã chứng khoán: DHG.

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/12/2008.

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/12/2008.

- Lý do và mục đích sử dụng: chia cổ tức bằng tiền mặt đợt 02/2008.

- Tỷ lệ chia cổ tức: 15% mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

- Thời gian thực hiện chia cổ tức: 26/12/2008.

 

- Địa điểm nhận cổ tức:

   + Các cổ đông đã lưu ký cổ phiếu và mở tài khoản tại các công ty chứng khoán sẽ nhận tiền tại công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản.

   + Cổ đông chưa lưu ký chứng khoán nhận tiền tại trụ sở chính Công ty cổ phần Dược Hậu Giang. Số 288Bis, Nguyễn Văn Cừ, P. An Hoà, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ (khi đi vui lòng mang theo Giấy chứng minh nhân dân).