Xin vui lòng download file đính kèm
Giải trình báo cáo tài chính quý 1/2011: giaitrinh_doanhthu