Xin vui lòng download ở đường link dưới đây. 
báo cáo tài chính: baocataichinh_kiemtoan
báo cáo hợp nhất: baocataichinh_kiemtoan_hopnhat