Xin vui lòng download ở đường link dưới đây. 

Thông báo về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc: bo_nhiem_ptgd