Xin vui lòng download ở đường link dưới đây. 

Thông báo về việc giao dịch cổ đông nội bộ: giao_dich_co_dong_noi_bo