Xin vui lòng download ở đường link dưới đây. 

Chia cổ tức đợt 2 năm 2011: chia_co_tuc_dot_2_2011