Xin vui lòng download ở đường link dưới đây. 

báo cáo tài chính quý 2-2012 hợp nhất: bctc_quy_2_2012_dhg_hop_nhat