Xin vui lòng download ở đường link dưới đây. 

Thông báo ngày tham dự đại hội cổ đông thường niên 2012: Thong bao dang ky tham du dai hoi co dong