Xin vui lòng download ở đường link dưới đây. 

Thông báo giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ: thong_bao_giao_co_phieu