Xin vui lòng download ở đường link dưới đây. 

Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty TNHH MTV Dược Liệu DHG: thay_doi_giay_chung_nhan_dkkd