Xin vui lòng download ở đường link dưới đây. 

Công bố thông tin v/v thay đổi cơ cấu phòng ban và nhân sự khối tài chính download