Xin vui lòng download ở đường link dưới đây. 

Thông báo v/v truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp download