Thư mời chào giá gói thiết bị tin học văn phòng đợt 1/2019

Bản số lượng giao hàng tại các đơn vị đợt 1/2019

Bảng chi tiết số lượng, tên, đặc tính kỹ thuật, thời gian bảo hành thiết bị đợt 1/2019

    * Hồ sơ nhà cung cấp bao gồm: