CÔNG TY TNHH FUJI MEDIC CẦN BÁN ĐẤU GIÁ TẠI TP.CẦN THƠ HƠN 100 LOẠI TÀI SẢN: 
- Xe ô tô khám bệnh lưu động hiệu Transinco: Có ĐHKK, buồng chắn chì.
- Máy móc thiết bị xét nghiệm các loại; Công cụ dụng cụ văn phòng và xét nghiệm
- Phần mềm: Phần mềm hệ thống xét nghiệm LABCONN_Phòng XN

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm: Xem/Tải về