Thư mời chào giá: gói cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hoá bằng đường bộ