Thư mời chào giá: gói mua sắm đầu tư bản quyền Microsoft 365 E3 và Microsoft Email Online Plan 2 giai đoạn 2020-2021

* Hồ sơ nhà cung cấp bao gồm: