Thư mời chào giá: Gói mua sắm đầu tư bản quyền Microsoft 365 E3 và Microsoft Email Online Plan 2 giai đoạn 2021 - 2022

* Hồ sơ nhà cung cấp bao gồm:

Thư mời chào giá

Biểu giá chào chi tiết