Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang cần bán đấu giá phế liệu như sau:

Loại phế liệu: phế liệu của các Xưởng 1,2,3,4,5 trong thời gian từ ngày 16/01/2014 đến hết ngày 15/07/2014

Giá khởi điểm: 71.350.000 đồng/tháng (giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Tiền đặt cọc: 25.000.000 (Hai mươi lăm triệu) đồng.

Kính gửi: Các đơn vị bảo hiểm.

 

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang cần mua bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho CBCNV.

Để lựa chọn đơn vị bảo hiểm hiệu quả, Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang kính mời các đơn vị bảo hiểm có quan tâm tham gia và gửi hồ sơ năng lực, thư chào phí về Phòng Quản trị tài chính - Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (địa chỉ: 288 Bis, Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, điện thoại: 0710.3890095), hạn cuối là ngày 24/12/2013, với các tiêu chí lựa chọn như sau:

Công ty cổ phần Dược Hậu Giang đang tìm nhà cung cấp gạo phục vụ cho bếp ăn tập thể. Kính mời các đơn vị cung cấp có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện tham gia cung cấp với các điều kiện sau:

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang cần bán đấu giá tài sản sau:

 

1/ XE Ô TÔ 07 CHỖ, NHÃN HIỆU FORD EVERESTUV9G, BIỂN SỐ 65M–2755, SX: 2006

- Giá khởi điểm : 250.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi triệu đồng–đã có VAT )

 

2/ XE Ô TÔ 07 CHỖ, NHÃN HIỆU FORD EVERESTUV9F, BIỂN SỐ 65M–2457, SX: 2005

- Giá khởi điểm : 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng–đã có VAT )

 

3/ XE Ô TÔ 08 CHỖ, NHÃN HIỆU TOYOTA ZCE-GL-KF80L-HRMNEU, BIỂN SỐ 65M–2672, SX: 2002

- Giá khởi điểm : 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng–đã có VAT )

 

* Tiền đặt cọc : 10% giá khởi điểm.

* Thời gian phát phiếu tham dự đấu giá và nộp tiền đặt cọc: Từ ngày ra thông báo đến trước 09 giờ ngày 26/11/2013.

 

Các đơn vị, cá nhân trong và ngoài tỉnh có nhu cầu xin liên hệ :

 

Công ty cổ phần Dược Hậu Giang

Địa chỉ : 288 Bis, Nguyễn văn cừ, Q.Ninh Kiều,TP Cần Thơ

Liên hệ hồ sơ đấu giá : gặp Chị Ánh, điện thoại : 07103 890095

Liên hệ xem xe : gặp Anh Hồng , điện thoại: 0918.869556

Phong bì tham dự đấu giá sẽ được mở công khai tại Công ty vào lúc 09 giờ ngày 26/11/2013.

Công ty cổ phần Dược Hậu Giang đang tìm nhà cung cấp gạo, nếp phục vụ cho nhu cầu cuối năm của Công ty. Kính mời các đơn vị cung cấp có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện tham gia cung cấp với các điều kiện sau:

THÔNG BÁO

(V/v mua gạo, nếp phục vụ nhu cầu cuối năm)

 

Công ty cổ phần Dược Hậu Giang đang tìm nhà cung cấp gạo, nếp phục vụ cho nhu cầu cuối năm của Công ty. Kính mời các đơn vị cung cấp có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện tham gia cung cấp với các điều kiện sau:

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang cần bán đấu giá tài sản sau:

 XE Ô TÔ 16 CHỖ, NHÃN HIỆU MERCEDES-BENZ, BIỂN SỐ 65N–1735, SX: 2009

- Giá khởi điểm : 550.000.000 đồng (Năm trăm năm mươi triệu đồng–đã có VAT )

* Tiền đặt cọc : 10% giá khởi điểm.

* Thời gian phát phiếu tham dự đấu giá và nộp tiền đặt cọc: Từ ngày ra thông báo đến trước 09 giờ ngày 24/09/2013.

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang cần bán đấu giá Phế liệu là những máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất Dược phẩm (Kèm danh sách).

- Giá khởi điểm: 237.000.000 (Hai trăm ba mươi bảy triệu) đồng

   (Giá trên đã bao gồm thuế GTGT 10%)

- Tiền đặt cọc: 23.700.000 (Hai mươi ba triệu bảy trăm ngàn) đồng