Công ty cổ phần Dược Hậu Giang có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh theo Luật Đấu thầu đối với gói thầu lắp đặt hệ thống Server phục vụ mạng tại công ty, nguồn vốn: sử dụng nguồn vốn tự có.

Công ty cổ phần Dược Hậu Giang có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh theo Luật Đấu thầu đối với gói thầu lắp đặt hệ thống máy nén khí, thuộc dự án nâng cấp xưởng sản xuất của Công ty, nguồn vốn: sử dụng nguồn vốntự có. Theo kế hoạch ngày 06/8/2009, thời gian đóng thầu và mở thầu là ngày 20/8/2009.

- Công ty cổ phần Dược Hậu Giang có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh theo Luật Đấu thầu đối với gói thầu lắp đặt hệ thống máy nén khí, thuộc dự án nâng cấp xưởng sản xuất của Công ty, nguồn vốn: sử dụng nguồn vốn tự có.

- Bên mời thầu mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và quan tâm đối với việc cung cấp hàng hóa nêu trên tham dự.