Kính gửi: Quý Công ty


DHG kính gửi Quý công ty yêu cầu báo giá Gói mua sắm tập trung thiết bị tin hoc năm 2022, chi tiết như sau:

DHG gửi hồ sơ yêu cầu: 

Nhà cung cấp gửi báo giá cho DHG: 01 Thư chào giá và biểu giá chào chi tiết bản chính được đóng gói và niêm phong.
Thời hạn DHG nhận báo giá từ nhà cung cấp: đến hết ngày 12/09/2022 (thời gian nhận báo giá từ nhà cung cấp được tính theo dấu bưu điện hoặc nhận trực tiếp tại trụ sở công ty DHG).
Địa chỉ nhận báo giá: Phòng Tài Chính - Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang- 288 Bis, Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, điện thoại: 0292.3890095.
Lưu ý: việc yêu cầu báo giá và báo giá của các bên không làm phát sinh bất kỳ mối quan hệ pháp luật nào nếu DHG không chọn đối tác báo giá để ký kết hợp đồng.

Kính gửi: Quý Công ty

 

DHG kính gửi Quý công ty yêu cầu báo giá Gói Mua Sắm Máy Tính Bảng Cho Khối Bán Hàng 2022, chi tiết như sau:

 • DHG gửi hồ sơ yêu cầu bao gồm: 
 • Nhà cung cấp gửi báo giá cho DHG: 01 Thư chào giá và biểu giá chào chi tiết bản chính được đóng gói và niêm phong.
 • Thời hạn DHG nhận báo giá từ nhà cung cấp: đến hết ngày 31/08/2022 (thời gian nhận báo giá từ nhà cung cấp được tính theo dấu bưu điện hoặc nhận trực tiếp tại trụ sở công ty DHG).
 • Địa chỉ nhận báo giá: Phòng Tài Chính - Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang- 288 Bis, Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, điện thoại: 0292.3890095.

Lưu ý: việc yêu cầu báo giá và báo giá của các bên không làm phát sinh bất kỳ mối quan hệ pháp luật nào nếu DHG không chọn đối tác báo giá để ký kết hợp đồng.

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang thông báo điều chỉnh và gia hạn thông tin đã đăng tải với nội dung chính như sau:

1. Tên gói thầu: Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành

2. Tên dự án: Dự án Đầu tư mở rộng Dự án nhà máy dược phẩm và Nhà máy bao bì DHG (giai đoạn 1), Hạng mục: Nhà máy mới Betalactam đạt tiêu chuẩn GMP toàn cầu.

3. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: từ 08 giờ 00 ngày 10/06/2022 đến trước 10 giờ 05’ ngày 12/07/2022 (trong giờ hành chính).

4. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 30 phút, ngày 12/07/2022.

5. Bảo đảm dự thầu: 5% giá trị gói thầu.

6. Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh của Ngân hàng./.

Nay Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang thông báo điều chỉnh và gia hạn với nội dung như sau:

- Thời gian tiếp tục phát hành HSMT: đến trước 10 giờ 05 phút, ngày 11/08/2022.

- Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 05 phút, ngày 11/08/2022.

- Thời điểm mở thầu: 10 giờ 30 phút, ngày 11/08/2022.

- Bảo đảm dự thầu: Không áp dụng.

(Các thông tin khác giữ nguyên không thay đổi)./.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

(Lựa chọn nhà thầu)

 

Tên Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (DHG).

Địa chỉ: 288 Bis, Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: 02923 890095/ fax: 02923 895029

 

 1. Tên gói thầu: Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành
 • Loại thầu: Tư vấn
 • Nội dung chính của gói thầu: Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành – Dự án Đầu tư mở rộng Dự án nhà máy dược phẩm và Nhà máy bao bì DHG (giai đoạn 1), Hạng mục: Nhà máy mới Betalactam đạt tiêu chuẩn GMP toàn cầu.
 • Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng.
 1. Tên dự án: Dự án Đầu tư mở rộng Dự án nhà máy dược phẩm và Nhà máy bao bì DHG (giai đoạn 1), Hạng mục: Nhà máy mới Betalactam đạt tiêu chuẩn GMP toàn cầu.
 2. Nguồn vốn: 100% vốn tự có của Công ty Cp Dược Hậu Giang (loại vốn bằng tiền, tiến độ góp vốn theo quy định).
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn, một túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: từ 08 giờ 00 ngày 10 tháng 06 năm 2022 đến trước 10 giờ 05’ ngày 12 tháng 07 năm 2022 (trong giờ hành chính).
 6. Địa điểm phát hành Hồ sơ mời thầu: Công ty Cp Dược Hậu Giang, địa chỉ: 288 Bis, Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
 7. Giá bán 01 bộ hồ sơ mời thầu: Nhà thầu sẽ nhận được một bộ Hồ sơ mời sơ tuyển miễn phí trực tiếp tại Công ty Cp Dược Hậu Giang, địa chỉ: số 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, P.An Hòa, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Vui lòng liên hệ qua số điện thoại: 02923 890095/ fax: 02923 895029 (Tên người liên lạc: Ông Nguyễn Thanh Tú – Phòng Kế toán; ĐT: 0979 442 336) để được hướng dẫn nhận Hồ sơ mời thầu.
 8. Bảo đảm dự thầu: 5% giá trị gói thầu.
 9. Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh của Ngân hàng.
 10. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 05’ phút, ngày 12 tháng 07 năm 2022.
 11. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 07 năm 2022./.